La nostra
filosofia

La nostra filosofia és donar un servei integral al client, amb el propòsit de simplificar la diversificació de proveïdors. Disposem d’una flota de camions que assegura un lliurament ràpid i òptim segons les necessitats i exigències del client.

L’embalatge fabricat amb fusta no transformada pot ser una via per a la introducció i propagació d’organismes nocius, és a dir, de plagues. Per evitar aquest risc, s’ha adoptat una norma internacional que estableix l’obligació de tractar fitosanitàriament els embalatges de fusta destinats a l’exportació, la norma NIMF 15. (Document oficial NIMF15_2009)

Així, Serradora Domènech compta amb 3 cambres d’assecatge per calor, on l’aire calent va assecant els palets fins que el cor de la fusta ha estat durant mitja hora a 56oC. A la sortida de l’assecador cada palet és marcat individualment amb un tampó amb el número  ES 17 007, número amb què el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí ens va inscriure al Registre d’Operadors d’Embalatge de Fusta. (CERTIFICAT ISPM)

Disposem d’un servei de recollida de palets amb transport convencional, amb plataformes o amb contenidors. Els nostres camions estan autoritzats per l’Agència Catalana de Residus amb el codi de transportista T-1874.

Un cop descarregats els palets a les nostres instal·lacions, són triats i classificats tenint en compte bàsicament tres criteris:

  • Palets en bon estat. Es poden comercialitzar de nou sense que calgui fer-hi cap operació suplementària.
  • Palets trencats. Es porten al taller per a una operació de reciclatge. Els nostres reparadors reemplaçaran les peces defectuoses o trencades i s’aconseguirà donar una nova vida al palet.
  • Palets irreparables i de fora mida.  Passen a una cadena de desmuntatge per tal de separar els elements recuperables que es podran utilitzar per fabricar palets dels elements que ja no tenen cap altra ús possible en un palet. Aquestes fustes que no es poden clavar també s’aprofiten, ja que passen per un procés de trituració.

En els casos en què els residus de palets de fusta no es poden transportar en un camió plataforma, oferim la possibilitat de comptar amb contenidors de 40 m3.

El contenidor té molts avantatges: la seguretat, la higiene i la imatge. Les instal·lacions queden netes, no s’hi veu cap residu i no requereix cap manipulació. Un cop el contenidor és ple es canvia per un altre de buit. És, per tant, un procés ràpid.