SERVEIS

La nostra filosofia és donar un servei integral al client, amb el propòsit de simplificar la diversificació de proveïdors. Disposem d’una flota de camions que assegura un lliurament ràpid i òptim segons les vostres necessitats i exigències.

________________________________________________________

Contenidors

En els casos en què els residus de palets fusta no es poden transportar en un camió plataforma, oferim la possibilitat de comptar amb contenidors de 40 m3.

El contenidor té molts avantatges: la seguretat, la higiene i la imatge. Les instal·lacions queden netes, no s’hi veu cap residu i no requereix cap manipulació. Un cop el contenidor és ple es canvia per un altre de buit. És, per tant, un procés ràpid.

________________________________________________________

Recollida de palets

Disposem d’un servei de recollida de palets amb transport convencional, amb plataformes o amb contenidors. Els nostres camions estan autoritzats per l’Agència Catalana de Residus amb el codi de transportista T-1874.

Un cop descarregats els palets a les nostres instal·lacions, són triats i classificats tenint en compte bàsicament tres criteris:

 

 

  1. Palets en bon estat. Es poden comercialitzar de nou sense que calgui fer-hi cap operació suplementària.
  2. Palets trencats. Es porten al taller per a una operació de reciclatge. Els nostres reparadors reemplaçaran les peces defectuoses o trencades i s’aconseguirà donar una nova vida al palet.
  3. Palets irreparables i de fora mida. Passen a una cadena de desmuntatge per tal de separar els elements recuperables que es podran utilitzar per fabricar palets dels elements que ja no tenen cap altra ús possible en un palet. Aquestes fustes que no es poden clavar també s’aprofiten, ja que passen per un procés de trituració.

________________________________________________________

Trituració

D’acord amb la nostra filosofia de protecció del medi ambient, quan les peces de fusta ja no es poden aprofitar per fabricar palets, les triturem. La fusta triturada s’aprofita tant per a la fabricació d’aglomerat com per a la generació d’energia.