TRACTAMENT NIMF 15

 

L’embalatge fabricat amb fusta no transformada pot ser una via per a la introducció i propagació d’organismes nocius, és dir, de plagues. Per evitar aquest risc, s’ha adoptat una norma internacional que estableix l’obligació de tractar fitosanitàriament els embalatges de fusta destinats a l’exportació, la norma NIMF 15. (Document oficial NIMF15_2009)

Així, Serradora Domènech compta amb una cambra d’assecatge per calor, on l’aire calent va assecant els palets fins que el cor de la fusta ha estat durant mitja hora a 56oC. A la sortida de l’assecador cada palet és marcat individualment amb un tampó amb el número ES 17 007, número amb què el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí ens va inscriure en el Registre d’Operadors d’Embalatge de Fusta. (CERTIFICAT ISPM)