CONTENIDORS

En els casos en què els residus de palets fusta no es poden transportar en un camió plataforma, oferim la possibilitat de comptar amb contenidors de 40 m3.
El contenidor té molts avantatges: la seguretat, la higiene i la imatge. Les instal·lacions queden netes, no s’hi veu cap residu i no requereix cap manipulació. Un cop el contenidor és ple es canvia per un altre de buit. És, per tant, un procés ràpid.

 

 

 

.